De cijfers van het schoolexamen zijn buiten beschouwing gelaten. De landelijke cijfers zijn afkomstig van het Examenverslag van het CITO. Klik  Enquete Uitgeverij Stoffels 2018 voor de examenresultaten.