Bel ons: 043-3210509|info@uitgeverijstoffels.nl

Lesbrieven Bedrijfseconomie Havo     
Hier vindt u informatie over:
→ de havo-methode
→ de volgorde van behandeling van de lesbrieven
→ de verdeling van de studielasturen over de methode
→ praktische opdrachten en handelingsdeel
→ cases
→ centraal examen havo
→ specificatie globale eindtermen examenprogramma havo