De verdeling van de lesbrieven over CE en SE

Lesuren: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten, D-toetsen en cases.
Lesuren exclusief cases: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten en D-toetsen, dus alle cases worden overgeslagen.

Lesbrieven CE

 Lesbrieven Havo    Lesuren  Lesuren excl. cases
 Financiële Zelfredzaamheid  V  31  23
 Bedrijf Starten  V  39  31
 Onderneem-het-zelf  H3  7  7
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  H1 t/m 4  14  10
 Marktverovering H1
H2 par 1, 2 en 3
H3 par 3
H4
 15  12
 Financiering en Verslaggeving  V 31  27
 Het Resultaat  V  22  19
 Totaal CE  159 129
 Beschikbaar  207  207

 

Lesbrieven SE

 Lesbrieven Havo  Lesuren     Lesuren excl. cases 
 Onderneem-het-zelf∗  H1, H2 10  10
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  H 5 en H 6  11  7
 Marktverovering  H2 par 4
H3 par 1, 2
 2  2
 Investeren  V  5  5
 Circulair Ondernemen  V  6  6
 Bedrijfseconomie@home  V  8  5
 Rekenwonder  V  5  5
 Totaal SE  47  40
 Beschikbaar  207  207

∗ Onderneem-het-zelf is een CE/SE-lesbrief. H3 is CE-stof. Van H1 en H2 zijn alleen de onderstaande eindtermen CE-stof. In de lesbrief is bij de doelstellingen (kennen en kunnen) steeds aangegeven wat leerlingen moeten kennen voor het CE. Wat betreft ‘effectuation’ is dat zeer beperkt. In de syllabus van het CvTE staan de volgende eindtermen in subdomein B2:

12.2 de rol van de ondernemer bij het (creatieve) proces voor de oprichting van een eenmanszaak uitleggen.
12.2.1   de benaderingswijzen van causation en effectuation uitleggen.
12.2.2   de verschillende fasen noemen bij het proces van causation: marktdefinitie, segmentatie/ richten en positioneren.
12.2.3   de verschillende fasen noemen bij het proces van effectuation: nieuwe markten, strategische partners toevoegen en stakeholders aantrekken.

Belangrijke begrippen:
causation
• marktdefinitie
• segmentatie/ richten
• positioneren
effectuation
• nieuwe markten en uitgaan van beschikbare middelen
• strategische partners
• stakeholders

Wat de leerlingen moeten kennen voor het CE is dus zeer beperkt.

Verdeling lesuren over CE en SE

 Havo   Lesuren incl. cases   %    Lesuren excl. cases     %
Totaal CE  159  77%  129  62%
Totaal SE  47  40
Totaal  206  169
 Beschikbaar  207  100%  207  100%
 Niet ingevuld 1  38

Beschikbaar havo 36 x 3 + 33 x 3 = 207.

Hoeveel tijd kost het doornemen van de lesbrieven inclusief en exclusief cases

Lesbrieven

 Lesbrieven Havo   Lesuren      Lesuren exclusief cases
 Financiële Zelfredzaamheid  31  23
 Bedrijf Starten  39  31
 Onderneem-het-zelf  17  17
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  25  17
 Marktverovering  17  14
 Financiering en Verslaggeving  31  27
 Investeren  5  5
 Het Resultaat  22 19
 Circulair Ondernemen  6  6
 Bedrijfseconomie@home  8  5
 Rekenwonder  5  5
 Totaal  206  169
 Beschikbaar  207  207

 

Hoe kun je de lesbrief Onderneem-het-zelf gebruiken in de les?

Met behulp van de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunnen de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als ze de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort. De eerste twee hoofdstukken van Onderneem-het-zelf gaan over ‘effectuation’ en kunnen eventueel worden ingezet als keuzeonderwerp. De lesbrief kan op heel veel manieren ingezet worden, in het volgende schema worden enkele mogelijkheden gegeven.

Onderneem-het-zelf   
11111111  Lesbrief in 1x behandelen
111111111 Na Bedrijf Starten en Marktverovering
Op het eind van 5H
  Lesbrief splitsen
Begin 4 h
H1, H2, H3 t/m 3.4
Na Bedrijf Starten en Marktverovering
rest H3

 

 Onderneem-het-zelf
11111111 Bedrijf oprichten H1, H2, H3
Opdrachten volgen
 of Bedrijf oprichten H1, H2, H3 t/m opdr. 3.4
daarna cases in plaats van opdrachten
 of Bedrijf oprichten H1, H2, H3
alternatieve cases gebruiken
 of Geen bedrijf oprichten
alternatieve cases gebruiken

 

Wat behandelen in/bestellen voor 4 havo/5 havo
Variant 1 en 3: Leerlingen doen alles dus ook alle cases. Dat betekent dat huiswerk noodzakelijk is.
Variant 2 en 4: Leerlingen doen alles behalve de cases. De tijd die overblijft kan worden ingezet om bepaalde cases wel te doen.
De eerste twee hoofdstukken (effectuation) van Onderneem-het-zelf (10 lesuren) kunnen eventueel dienen als keuzeonderwerp waardoor een andere keuzelesbrief geschrapt kan worden.
Het Rekenwonder kan eventueel verplaatst worden naar 3 havo.

Volgorde lesbrieven 4 Havo

 4 havo Variant 1  Lesuren  4 havo Variant 2 Lesuren excl. cases   
 Financiële Zelfredzaamheid  31  Financiële Zelfredzaamheid  23
 Bedrijf Starten  39  Bedrijf Starten  31
 Marktverovering  17  Marktverovering  14
 Onderneem-het-zelf  17  Onderneem-het-zelf  17
 Rekenwonder  5  Rekenwonder  5
 Circulair Ondernemen  6  Circulair Ondernemen  6
 Bedrijfseconomie@home  8  Bedrijfseconomie@home  5
 Subtotaal  123  Reservering cases  7
 Huiswerk  -15
 Totaal  108  Totaal 108
 Beschikbaar 4 havo (36 x 3)  108  Beschikbaar 4 havo (35 x 3)  108

 

Volgorde lesbrieven 5 Havo

5 havo Variant 1  Lesuren     5 havo Variant 2  Lesuren excl. cases  
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  25  Personeelsbeleid en Interne Organisatie  16
 Financiering en Verslaggeving  31  Financiering en Verslaggeving 27
 Investeren  5  Investeren  5
 Het Resultaat 22  Het Resultaat 19
 Over 16  Reserveren cases  32
 Totaal  99  Totaal                    99
 Beschikbaar 5 havo (33 x 3)  99  Beschikbaar 5 havo (33 x 3)  99

 

Volgorde lesbrieven 4 Havo

 4 havo Variant 3  Lesuren      4 havo Variant 4 Lesuren excl. cases
 Onderneem-het-zelf H1, H2  10  Financiële Zelfredzaamheid  23
 Financiële Zelfredzaamheid  31  Bedrijf Starten  31
 Bedrijf Starten  39  Marktverovering  14
 Marktverovering  17  Personeelsbeleid en Interne Organisatie  16
 Onderneem-het-zelf H3  7  Rekenwonder  5
 Rekenwonder  5  Circulair Ondernemen  6
 Circulair Ondernemen  6  Bedrijfseconomie@home  5
 Bedrijfseconomie@home  8  Reservering cases  8
 Subtotaal  123
 Huiswerk  -15
 Totaal  108  Totaal  108
 Beschikbaar 4 havo (36 x 3)  108  Beschikbaar 4 havo (36 x 3)  108

 

Volgorde lesbrieven 5 Havo

5 havo Variant 3 Lesuren      5 havo Variant 4     Lesuren excl. cases   
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  25  Financiering en Verslaggeving  27
 Financiering en Verslaggeving  31  Investeren 5
 Investeren  5  Het Resultaat  19
 Het Resultaat  22  Onderneem-het-zelf  17
 Over  16  Reservering cases  31
 Totaal  99  Totaal                   99
 Beschikbaar 5 havo (33 x 3)  99 99