MARKTVEROVERING VWO 1e druk

les Maken door leerling les les les
1   opdr. 1.1 t/m D-toets 1 6   D-toets 2, Case 2.1 en 2.2 11   4.6 t/m 4.10 16   D-toets 4 (24 t/m 26), Case 4.1 (1 t/m5)
2   2.1 t/m 2.5 7   Case 2.2 12   4.11 t/m 4.14 17   Case 4.1
3   2.6 t/m 2.11 8   3.1 t/m 3.5 13   4.15 t/m 4.18 18   Case 4.2, 4.3
4   2.12 t/m 2.14 9   D-toets 3 t/m 4.2 14   4.19 t/m 4.21
5   2.15 t/m 2.18 10   4.3 t/m 4.5 15   D-toets 4 (1 t/m 23)

Studielast Marktverovering Vwo

Doorwerken van de lesbrief    18 × 50/60     15 uur
Studeren¹     6 uur
Proefwerk maken     1 uur en 40 minuten
Bespreken proefwerken     50 minuten
Extra vaardigheidsopdrachten     p.m.
Totaal     24 uur

Subdomein B2: De oprichting van een eenmanszaak

12. De kandidaat kan het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven, in de rol van ondernemer toepassen en analyseren.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak kan uitleggen en in de rol (en de keuzes) van de ondernemer hierin kan beoordelen.
In dat verband kan de kandidaat
12.3       in de rol van ondernemer de verschillende onderdelen van een ondernemingsplan opstellen.
12.3.1     een persoonlijk plan opstellen
12.3.2     een marketingplan opstellen

persoonlijk plan

 • persoonlijke gegevens
 • persoonlijke motieven
 • persoonlijke kwaliteiten

marketingplan

 • het idee
 • trends en ontwikkelingen
 • doelgroepen
 • concurrentie
 • SWOT
 • product
 • prijs
 • promotie
 • plaats
 • doelstellingen

Domein E: Marketing

De kandidaat kan uitleggen wat marketing inhoudt, kan marketingdoelstellingen opstellen en kan uitleggen op welke wijze deze doelen gerealiseerd kunnen worden en op welke wijze marketing uitwerkt op de consument en de maatschappij.

Subdomein E2: Marketingbeleid

25. De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven, analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat het marketingbeleid kan beoordelen in relatie tot het begrip klantwaardepropositie.
In dat verband kan de kandidaat
25.1       de marketinginstrumenten en de samenstelling noemen.
25.2      op basis van de samenhang tussen de marketinginstrumenten, het marketingbeleid beoordelen.
25.3      de voor- en nadelen van sponsoring door een organisatie analyseren.
25.4      het marketingbeleid op basis van de keuze tussen push- en pullstrategie beoordelen.
25.5      de verschillen tussen B2C, B2B, C2B en C2C- marketing noemen en uitleggen.

Belangrijkste begrippen

marketingmix

 • productbeleid
 • prijsbeleid
 • plaatsbeleid
 • promotiebeleid

marketingstrategie

 • push-strategie
 • pull-strategie
 • affiliatie
 • waardestrategie
 • vijfkrachtenmodel van Porter

marketing

 • B2C (Business to Consumer)
 • B2B (Business to Business)
 • C2B (Consumer to Business)
 • C2C (Consumer to Consumer)
 • e-marketing en social media