De verdeling van de lesbrieven over CE en SE

Lesuren: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten, D-toetsen en cases.
Lesuren exclusief cases: hoeveel (les)uren van 50 minuten zijn de leerlingen kwijt aan het doorwerken van alle opdrachten en D-toetsen, dus alle cases worden overgeslagen.

Lesbrieven CE

 Lesbrieven Vwo   Lesuren Lesuren excl. cases
 Financiële Zelfredzaamheid  V 39 29
 Bedrijf Starten  V 40 33
 Onderneem-het-zelf  H3 7 7
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  H1 t/m 5 15 11
 Marktverovering  H1
H2 par 1, 3
H3
H4 behalve
elasticiteit
15 12
 Financiering en Verslaggeving  V 44 39
 Het Resultaat  V 43 37
 Totaal CE 203  168
 Beschikbaar 279 279

 

Lesbrieven SE

 Lesbrieven Vwo  Lesuren   Lesuren excl. cases
 Onderneem-het-zelf∗  H1, H2 10 10
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie  H 6 t/m H 8 15 9
 Marktverovering  H2 par 2, 4
H4, elasticiteit   eee
3 3
 Investeren  V 6 5
 Circulair Ondernemen  V 9 9
 Bedrijfseconomie@home  V 11 7
 Rekenwonder  V 5 5
 Totaal SE 59 48
 Beschikbaar 279 279

∗ Onderneem-het-zelf is een CE/SE-lesbrief. H3 is CE-stof. Van H1 en H2 zijn alleen de onderstaande eindtermen CE-stof. In de lesbrief is bij de doelstellingen (kennen en kunnen) steeds aangegeven wat leerlingen moeten kennen voor het CE. Wat betreft ‘effectuation’ is dat zeer beperkt. In de syllabus van het CvTE staan de volgende eindtermen in subdomein B2:

12.2 de rol van de ondernemer bij het (creatieve) proces voor de oprichting van een eenmanszaak uitleggen.
12.2.1   de benaderingswijzen van causation en effectuation uitleggen.
12.2.2   de verschillende fasen noemen bij het proces van causation: marktdefinitie, segmentatie/ richten en positioneren.
12.2.3   de verschillende fasen noemen bij het proces van effectuation: nieuwe markten, strategische partners toevoegen en stakeholders aantrekken.

Belangrijke begrippen:
causation
• marktdefinitie
• segmentatie/ richten
• positioneren
effectuation
• nieuwe markten en uitgaan van beschikbare middelen
• strategische partners
• stakeholders

Wat de leerlingen moeten kennen voor het CE is dus zeer beperkt.

Verdeling lesuren over CE en SE

 Vwo   Lesuren incl. cases  %  Lesuren excl. cases %
 Totaal CE 203 73% 168 60%
 Totaal SE 59 48
 Totaal 262 216
 Beschikbaar 279 100% 279 100%
 Niet ingevuld 17 63

Beschikbaar vwo 36 x 2 + 36 x 3 + 33 x 3 = 279.

Hoeveel tijd kost het doornemen van de lesbrieven inclusief en exclusief cases

Lesbrieven

 Lesbrieven Vwo  Lesuren incl. cases    Lesuren exclusief cases
 Financiële Zelfredzaamheid 39 29
 Bedrijf Starten 40 33
 Onderneem-het-zelf 17 17
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie 30 19
 Marktverovering 18 14
 Financiering en Verslaggeving 44 39
 Investeren 6 5
 Het Resultaat 43 37
 Circulair Ondernemen 9 9
 Bedrijfseconomie@home 11 7
 Rekenwonder 5 5
 Totaal 262 216
 Beschikbaar 279 279

 

Hoe kun je de lesbrief Onderneem-het-zelf gebruiken in de les?
De eerste twee hoofdstukken (effectuation) kunnen eventueel dienen als keuzeonderwerp waardoor een andere keuzelesbrief geschrapt kan worden. Door te klikken op onderstaand bestand is het beter leesbaar.

Onderneem-het-zelf
11111111 Lesbrief in 1x behandelen
111111111 Na Bedrijf Starten en Marktverovering
Op het eind van 6V
Lesbrief splitsen
Begin 4 v of 5v
H1, H2, H3 t/m 3.4
Na Bedrijf Starten en Marktverovering
rest H3

 

Onderneem-het-zelf
11111111 Bedrijf oprichten H1, H2, H3
Opdrachten volgen
of Bedrijf oprichten H1, H2, H3 t/m opdr. 3.4
daarna cases in plaats van opdrachten
of Bedrijf oprichten H1, H2, H3
alternatieve cases gebruiken
of Geen bedrijf oprichten
alternatieve cases gebruiken

 

Wat behandelen in/bestellen voor 4 vwo / 5 vwo / 6 vwo
Variant 1 en 3: Leerlingen doen alles dus ook alle cases.
Variant 2 en 4: Leerlingen doen alles behalve de cases. De tijd die overblijft kan worden ingezet om bepaalde cases wel te doen.
De eerste twee hoofdstukken (effectuation) van Onderneem-het-zelf (10 lesuren) kunnen eventueel dienen als keuzeonderwerp waardoor een andere keuzelesbrief geschrapt kan worden.
Het Rekenwonder kan eventueel verplaatst worden naar 3 vwo.

Volgorde lesbrieven 4 Vwo

 4 vwo Variant 1  Lesuren incl. cases  4 vwo Variant 2  Lesuren excl. cases
 Financiële Zelfredzaamheid 39  Financiële Zelfredzaamheid 29
 Bedrijf Starten 40  Bedrijf Starten 33
 Rekenwonder 5  Rekenwonder 5
 Subtotaal 84  Reservering cases 5
 Huiswerk -12  Totaal 72
 Totaal 72
 Beschikbaar 4 vwo (36 x 3) 72 72

 

Volgorde lesbrieven 5 Vwo

 5 vwo Variant 1  Lesuren incl. cases    5 vwo Variant 2  Lesuren excl. cases
 Marktverovering 18  Marktverovering 14
 Onderneem-het-zelf 17  Onderneem-het-zelf 17
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie 30  Personeelsbeleid en Interne Organisatie 19
 Circulair Ondernemen 9  Circulair Ondernemen 9
 Bedrijfseconomie@home 11  Bedrijfseconomie@home 7
 Niet ingevuld 23  Reserveren cases 10
 Totaal  108  Niet ingevuld  32
   Totaal 108
 Beschikbaar 5 vwo (36 x 3) 108 108

 

Volgorde lesbrieven 6 Vwo

 6 vwo Variant 1  Lesuren incl. cases   6 vwo Variant 2  Lesuren excl. cases
 Financiering en Verslaggeving 44  Financiering en Verslaggeving 39
 Investeren 5  Investeren 5
 Het Resultaat 43  Het Resultaat 37
 Niet ingevuld 7  Reserveren cases 14
   Niet ingevuld 4
 Totaal  99  Totaal 99
 Beschikbaar 6 vwo (33 x 3) 99 99

 

Volgorde lesbrieven 4 vwo

 4 vwo Variant 3 Lesuren incl. cases   4 vwo Variant 4 Lesuren excl. cases
 Onderneem-het-zelf H1, H2 10  Financiële Zelfredzaamheid  29
 Financiële Zelfredzaamheid 39  Rekenwonder 5
 Rekenwonder 5  Circulair Ondernemen 9
 Marktverovering 18  Bedrijfseconomie@home 7
 Reservering cases 10
 Niet ingevuld 12
 Totaal 72  Totaal 72
 Beschikbaar 4 vwo (36 x 2) 72 72

 

Volgorde lesbrieven 5 Vwo

 5 vwo Variant 3  Lesuren incl. cases    5 vwo Variant 4  Lesuren excl. cases
 Bedrijf Starten 40  Bedrijf Starten 33
 Onderneem-het-zelf H3 7  Marktverovering 14
 Personeelsbeleid en Interne Organisatie 30  Personeelsbeleid en Interne Organisatie 19
 Circulair Ondernemen 9  Financiering en Verslaggeving (deel) 17
 Bedrijfseconomie@home 11  Reservering cases 12
 Niet ingevuld 11  Niet ingevuld  13
 Totaal 108  Totaal  108
 Beschikbaar 5 vwo (33 x 3) 108 108

Volgorde lesbrieven 6 Vwo

 6 vwo Variant 3  Lesuren incl. cases   6 vwo Variant 4  Lesuren excl. cases
 Financiering en Verslaggeving 44  Financiering en Verslaggeving (deel) 22
 Investeren 5  Investeren 5
 Het Resultaat 43  Het Resultaat 37
 Niet ingevuld 7  Onderneem-het-zelf 17
 Reservering cases  11
 Niet ingevuld 7
 Totaal 99  Totaal  99
 Beschikbaar 6 vwo (33 x 3) 99 Beschikbaar 6 vwo (33 x 3) 99