Er komt een digitaal adaptief toetssysteem genaamd: AdaptiefToets. Dit is een aanvulling op de lesmethode (papieren of digitale lesbrieven). In dit oefentoetssysteem zijn per hoofdstuk de vragen van de zelftesten uit de lesbrieven opgenomen. Er zijn open en gesloten oefentoetsopgaven toegevoegd, plus extra trainingsopdrachten.

De opdrachten zijn op leerniveau gelabeld volgens het mbta-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. Het oefensysteem is adaptief en past zich aan het leerniveau dat de leerling bereikt heeft, aan. Een leerling die moeite heeft met memoriseren krijgt veel vragen op dat niveau, een leerling die memoriseren goed beheerst, krijgt vragen op een hoger niveau. Leerlingen krijgen, wanneer dat door de docent ingesteld is, meteen feedback op een gegeven antwoord. Zo wordt een fout antwoord meteen inhoudelijk gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om opdrachten op onderwerp te selecteren.

Docenten hebben een grote vrijheid in wat ze in het systeem aan hun leerlingen aanbieden. Bijvoorbeeld, een docent kan hoofdstukken of paragrafen verschuiven of er voor kiezen om bepaalde leerlingen wel de uitwerkingen te geven en andere niet. Ook kan de docent of een groep docenten van een school eigen materiaal toevoegen aan het systeem.

Docenten hebben binnen AdaptiefToets zicht op de voortgang van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. De docent kan ook de resultaten van de groep vergelijken met de scores van het landelijk gemiddelde. Zo kan een docent gemakkelijk zien welke opdracht vaak fout beantwoord wordt en dus besproken moet worden.

AdaptiefToets is alleen online te gebruiken en is device-onafhankelijk.

Om AdaptiefToets te bekijken kan een docent een gratis demo-account aanvragen.