Bedrijfseconomieplus Totaal is een nieuw product. Het bestaat uit Bedrijfseconomieplus inclusief de lesbrieven in digitale vorm. De papieren lesbrieven zijn een-op-een omgezet naar digitale lesbrieven. Leerlingen gaan naar een website en kunnen daar de digitale lesbrieven vinden. Het systeem is dus alleen online te gebruiken en is device-onafhankelijk. Leerlingen kunnen in de digitale lesbrief tekst onderstrepen, markeren, zaken toevoegen, lijnen in grafieken trekken, tabellen invullen, pijlen trekken, plaatjes uploaden e.d. Ze kunnen de antwoorden op de opdrachten noteren, ze kunnen aantekeningen maken. Ze kunnen de aantekeningen van de docent overnemen. Ze kunnen links leggen naar websites enzovoort. Kortom ze hebben geen papieren lesbrief meer nodig.

Wanneer ze naar de volgende klas gaan, dan kunnen ze hun lesbrief (met alle aantekeningen) van het vorige schooljaar gewoon raadplegen. Zolang het product door de leerling wordt afgenomen blijven alle aantekeningen beschikbaar.

De docent kan uiteraard zijn/haar eigen aantekeningen noteren in de digitale lesbrief, zolang het product wordt afgenomen kan de docent bij zijn/haar lesbrief komen. Als de laptop of de tablet wordt aangesloten op de beamer of het digitale schoolbord kan de docent inzoomen op tekst, grafieken en tabellen, tekst markeren, onderstrepen, pijlen trekken in de tekst of in grafieken. Wanneer u Bedrijfseconomieplus Totaal voor uw leerlingen bestelt, krijgt u als docent automatisch de beschikking over alle lesbrieven. Het product wordt per leerling, per schooljaar besteld. Bedrijfseconomieplus Totaal Havo kost € 19,50 per leerling per schooljaar en Bedrijfseconomieplus Totaal Vwo kost € 18,00 per leerling per schooljaar.

Voor docenten die de werking van Bedrijfseconomieplus willen bekijken, is er een proefschool aangemaakt. U kunt bij deze proefschool slechts beschikken over een klein deel van de bestanden. Bij invoering van het systeem op uw school heeft u natuurlijk de beschikking over de bestanden van alle lesbrieven. Indien u het plussysteem van deze proefschool wilt bekijken, stuur dan een e-mail naar info@uitgeverijstoffels.nl.