De methode bestaat uit tien lesbrieven, waarvan er op dit moment twee bestemd zijn voor de twee verplichte keuzeonderwerpen. Eventueel kan ook ‘De Boekhoudmodule’ ingezet worden als keuzeonderwerp. Financiële zelfredzaamheid komt aan de orde in de gelijknamige lesbrief en in de keuzelesbrief ‘Bedrijfseconomie@home’. Ondernemerschap staat centraal in de lesbrieven ‘Bedrijf Starten’ en ‘Onderneem-het-zelf’. In ‘Onderneem-het-zelf’ moeten de leerlingen zelf een onderneming starten en een ondernemingsplan schrijven. De lesbrief kan steeds van stal gehaald worden als leerlingen een bepaald onderdeel van de stof gehad hebben. Zo kunnen leerlingen pas een marketingplan schrijven als ze de lesbrief ‘Marktverovering’ hebben gehad, ze kunnen pas een liquiditeitsbegroting maken als de lesbrief ‘Bedrijf Starten’ hebben gehad enzovoort.

  Havo    Vwo
 CE/SE Lesbrieven Studielasturen Lesuren¹ Studielasturen Lesuren¹
Financiële Zelfredzaamheid
Bedrijf Starten
Onderneem-het-zelf
Personeelsbeleid en Interne Organisatie
Marktverovering
Investeren
Financiering en Verslaggeving
Het Resultaat
CE/SE
CE/SE
CE/SE
CE/SE
CE/SE
SE
CE
CE
40
49
20
34
23
7
44
29
31
39
17
25
17
5
31
22
49
50
20
38
24
8
61
60
39
40
17
30
18
6
44
43
Totaal (excl. keuzeonderwerpen) 246 187 310 237
Keuzelesbrieven
Circulair Ondernemen
Bedrijfseconomie@home
Boekhoudmodule
SE
SE
SE
10
9
(37)
6
8
(40)
 14
12
(37)
9
11
(40)
Basisvaardigheden
Het Rekenwonder  SE 6 5 6  5
Totaal 271 206  342  262
Niet ingevuld 49 98  17
Totaal beschikbaar 320 207  440  279
  1. Havo: 36 × 3 + 33 × 3 = 207   Vwo: 36 × 2 + 36 × 3 + 33 × 3 = 279
  2. Er wordt verondersteld dat leerlingen alle cases maken, doen ze dat niet dan houden ze tijd over.

Het is het raadzaam om te starten met ‘Financiële Zelfredzaamheid’ omdat die lesbrief het meest aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en een relatief lage moeilijkheidsgraad heeft. Maar beginnen met ‘Bedrijf starten’ is ook goed mogelijk. Met de lesbrief ‘Onderneem-het-zelf’ kunt u twee kanten op: of u laat de leerlingen de lesbrief helemaal aan het einde doen, immers dan hebben ze de kennis om een ondernemingsplan te schrijven; of de leerlingen beginnen met deze lesbrief en maken steeds een deel van de lesbrief, steeds wanneer leerlingen een lesbrief afgesloten hebben wordt de lesbrief weer uit de kast getrokken en voor een deel verder gemaakt. De lesbrief kan een goed startpunt zijn voor een profiel-werkstuk.

De lesbrieven ‘Financiering en Verslaggeving’ en ‘Het Resultaat’ zijn als laatste lesbrieven bedoeld. De overige lesbrieven zijn min of meer vrij inzetbaar. Ze vereisen nauwelijks enige voorkennis waardoor de plaats van behandeling vrij is.

Het uitgangspunt bij alle lesbrieven is steeds een concrete context waardoor een leerling eerder een kritisch standpunt zal innemen bij bepaalde beslissingen van de directie, dan wanneer de lesbrieven zouden zijn opgebouwd volgens een wetenschappelijke indeling van de stof. Zo gaat ‘Bedrijf Starten’ over het oprichten van een meubelzaak, ‘Marktverovering’ over een fitnesscentrum en ‘Financiële Zelfredzaamheid’ over de keuzes waar twee studenten en hun familie mee te maken krijgen.

Opzet en inhoud van de vwo-methode komen grotendeels overeen met die van de havo-methode. In de vwo-methode worden sommige onderwerpen verder uitgediept en zijn de opgaven vaak van een hoger niveau.

Boekhoudmodule Havo/Vwo
De module is ontwikkeld voor de vrije ruimte, maar kan ook gebruikt worden voor een gedeeltelijke invulling van het SE. Met de module kunnen leerlingen beter worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Omdat de beschikbare tijd per school verschillend zal zijn, is ‘De Boekhoudmodule Havo/Vwo’ zeer flexibel inzetbaar. Zoals de titel al aangeeft is de lesbrief zowel geschikt voor havo- als voor vwo-leerlingen. Daarnaast is hij ook bruikbaar voor leerlingen die geen Bedrijfseconomie in hun pakket hebben. In principe kan de leerling de module geheel zelfstandig doornemen. De boekhoudcyclus wordt stapsgewijs opgebouwd:

Stap 1:   Beginbalans  → financiële feiten →  mutatiebalansjes  → eindbalans

Stap 2:   Beginbalans  →  financiële feiten →  grootboek  →  kolommenbalans

Stap 3:   Beginbalans  →  financiële feiten →  journaal →  grootboek →  kolommenbalans

Stap 4:   Beginbalans  →  financiële feiten  →  dagboeken → journaal →  grootboek  →  kolommenbalans

Deze opbouw maakt de boekhoudmodule zeer flexibel inzetbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om al na stap 2 of 3 te stoppen met de cursus. U kunt dus alle kanten op en daarmee kunt u de module geschikt maken voor de specifieke situatie op uw school. De Boekhoudmodule voldoet aan de eisen voor het examen Elementair Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Als afsluiting van de module kunt u als alternatief voor een toets de leerlingen het administratiespel laten spelen. Bij dit spel gaan leerlingen in groepjes van 4 de boekhouding van een onderneming doen. Elk groepje krijgt ongeveer 60 documenten/bescheiden. Met behulp van deze bescheiden en een beginbalans moeten ze zelf de dagboeken, het journaal, het grootboek en de kolommenbalans maken. Het spel kan eventueel ook gespeeld worden met behulp van de computer, u dient dan wel over een boekhoudprogramma te beschikken. De speelduur is ongeveer 3 à 4 lessen. Het is niet nodig om meer dan 1 spel te bestellen per school.

Het Rekenwonder Havo/Vwo
De lesbrief ‘Het Rekenwonder Havo/Vwo’ bevat een opstapcursus waarmee havo- en vwo-leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) eigen kunnen maken in ongeveer vijf lessen. Bij het maken van veel cases in de methode worden deze basisvaardigheden bekend verondersteld.

De lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan doorwerken. De lesbrief vereist geen enkele voorkennis, zowel op het gebied van Bedrijfseconomie als op het gebied van spreadsheetprogramma’s. De lesbrief kan daarom los van de methode worden behandeld en wordt vaak in de 3e klas bij Economie gebruikt.

Docentenhandleidingen
Voor zowel de havo- als de vwo-methode is er een docentenhandleiding. In de handleiding staan het lessenplan, de eindtermen, de errata, de antwoorden op de D-toetsen en de