Welkom op de website van Uitgeverij Stoffels

Uitgeverij Stoffels geeft een lesbrievenmethode uit voor het vak Management & Organisatie die op 250 scholen in Nederland gebruikt wordt.

Deze succesvolle methode is volledig gericht op het zelfstandig werken van de leerling.

Daarmee sluit de methode aan op de bedoelingen van het studiehuis waarbij de docent niet langer uren voor de klas staat maar meer optreedt als coach van de leerlingen.

De methode
De stof is met ingang van 2007 verdeeld over het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het is de bedoeling dat 60% van de beschikbare tijd wordt ingeruimd voor CE-stof en 40% voor SE-stof.

In de methode is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen lesbrieven die leerlingen moeten beheersen voor het CE en die ze moeten kennen voor het SE.

Hierdoor is de methode zeer flexibel inzetbaar en kan elke school zijn eigen volgorde van behandeling bepalen: eerst CE-lesbrieven en daarna SE-lesbrieven of andersom. Een mix is natuurlijk ook mogelijk.